Կտրվածքներ

Ես կատարում եմ ավանդական, պարզ և կրեատիվ կտրվածքներ: Սովորաբար դրանք լինում են դասական և ավանգարդ ոճերի, որոնք մասնագետի ճշգրիտ չափման դեպքում հնարավորություն են տալիս ընդգծել դիմագծերի առանձնա-հատկությունները և որոշ դեպքերում` քողարկել դրանք: